Kupujem sjetvospremač 2.20 m ispravan može s jedan ili dva valjka