Već smo na nekoliko lokacija izvršili pokusne sjetve Dekalb hibrida kukuruza sa sijačicom Matermacc Twin Row i jedinstvenim traktorom Massey Ferguson DYNA VT! Najnovija lokacija je zasijana 23.04. 2015. na parceli gospodina Marija Rengela, vlasnika dviju farmi od kojih je jedna farma mliječnih krava, a druga junadi. Zasijana je površina od 3 hektara u Plavšincu pokraj Novigrada Podravskog, sjetvi su pripomogli naši zaposlenici, kao i gospodin Ante Rogić koji je prodajni predstavnik kukuruza "Dekalb" istočne regije u Hrvatskoj :)