Čitam jućer jednu objavu na nekakvom portalu kako je merkelica rekla da iduće tri godine radili ili ne če se dobivati 1200 €urića pomoći....????
Ko to more platit??