Od momenta od kada zasadimo našu aloju, pa sve dok finalni proizvod ne dođe vama u ruke, mi kontrolišemo proces. Moto “Od biljke do proizvoda do vas” govori da mi kontrolišemo proces tokom rasta i ubiranja, obrade, pakovanja i distribucije... Više [+]