Shema 1. Nepravilan način košnje
Shema 2. i 3. Pravilan način košnje - od centra prema van
Shema 4. Način košnje od centra - koseći prvo rub livade
Shema 5. Način košnje od centra prema van, nakon košnje rubova
Shema 6. Način košnje dugačkih parcela, uz put
Shema 7. Način košnje velikih parcela dijeljenjem na više manjih