Kozlarstvo 🐐 je posljednjih godina u razvoju u grudskom kraju, zbog proizvodnje mlijeka koje je uz magareće iznimno zdravo i cijenjeno. Farma "Viraj Rafael" u Grudama... 🥛🍃