#fazos @KLUB (41)

Kada se pitamo kako će izgledati #Slavonija2030, trebamo poći od premise kakvi će potrošači biti 2030? Mislim da će poljoprivreda biti in. Moramo se fokusirati na izazove koje donose klimatske promjene zbog čega je važno povećati površine p... Više [+]

Nedavno sam postavila anketu na LinkedIn, čisto iz znatiželje, a tematika se ticala stava mojih pratitelja prema svinjokoljama/kolinju 🐖🤔 Odgovori na tu istu anketu su me zainteresirali te sam odlučila u suradnji sa asistenticom na zavodu za Regionalni i ruralni razvoj, FAZOS-a napisati znanstveno-i... Više [+]

Tko kaže da je na fakultetu dosadno - taj nije upisao #fazos 😉 Čak i #gejmeri mogu biti happy na našim katedrama - točnije na katedri za GIS tehnologije. Jučer smo u sklopu izbornog modula GIS i digitalizacija u poljoprivredi vozili drona 😎... Više [+]

Zašto studenti #fazosa nose #agroklub majice po ovoj brrr vjetrusini? - saznat ćete soon ;)

#crnasvinja #revolucijapoljoprivrede

Studentice i studenti 2. godine dipl. studija su u sklopu modula Agrošumarstvo pod mentorstvom doc.dr.sc. Vladimira Ivezića posjetili Fakultetsko pokušalište na kojemu se nalazi pokus konsocijacijskog sustava (Alley cropping) gdje se između... Više [+]

Put do “škole” #fazos

Lijep znak pažnje od strane #faksica za trud i zalaganje oko promocije #FAZOSa u prethodnoj akademskoj godini 2020./2021. Nekak’ je lakše krenuti u posljednju godinu studija; iako s neprestanom mišlju - ajme, kud’ ću nakon…? - kada fakultet... Više [+]

Ovim putem vas obavještavamo kako se zakazana manifestacija „Komparativni pokus hibrida kukuruza – FAZOS 2021“ uslijed velike količine oborina tijekom proteklih i jučerašnjeg dana odgađa. Manifestacija će se održati 20. listopada 2021. godine s početkom u 10:00 h na lokaciji Pokušalište Tenja (Fakul... Više [+]

Nema gazde bez duboke brazde, kaže stara narodna. No, vremena se mijenjaju pa se tako i obradi tla pristupa drugačije - reduciranom obradom, odnosno no-till sjetvom. Taj pristup više nije nov u ratarstvu. Dapače, on je neminovan jer gornji... Više [+]


Na no-till sjetvu prelazite postupno - uloženo će se vratiti

Nema gazde bez duboke brazde, kaže stara narodna. No, vremena se mijenjaju pa se tako...

www.agroklub.com

Sadnja na krčevinama starih šuma osuđena na propast. Smrdljivi martini i hrastova stjenica su dvije velike opasnosti. Eko proizvodnja nije slika bakice u marami. Borovnice ne saditi u nizini i bez dovoljno radne snage. Intenzivan uzgoj orah... Više [+]


Prof. Stanisavljević: Sadnja voćnjaka na krčevinama starih š...

Klimatske promjene uzrokuju niz vremenskih (ne)prilika i pojava koje u velikoj mjeri...

www.agroklub.com