Oprašivači vole mrtve koprive

Mrtve koprive ili eng. deadnettle, skupina je biljaka roda Lamium. Nazivamo ih mrtvima jer za razlik...


Crne mušice - ličinke mogu potpuno uništiti korijenje

Crne mušice Sciaridae koje lete oko cvijeća u teglicama pripadaju porodici muha. Vrlo su slične voćn...


Muholovke su hirovite, zahtijevaju brigu, optimalne uvjete i poseban tip supstrata

Biljka muholovka, venerina muholovka ili mesožderka su predatorske biljke koja hvataju svoje žrtve u...