S organskim folijarnim gnojivima visoki su prinosi mogući i u ekološkom uzgoju

Često su prinosi u ekološkoj proizvodnji nešto niži nego u konvencionalnoj, a jedan od najvećih razl...


Nataša Veić: Što sad? Smanjenjem koeficijenta više ne ispunjavam uvjete za mjeru 6

"Kako može biti u redu da za dvije godine prepolove vrijednost gospodarstva i nas male unište, preko...


Helena Bogdanić: Bivši ministre, da nije bilo 15.000 eura, danas ne bih bila tu gdje jesam

"Da nisam dobila 15.000 eura na prvom natječaju Programa ruralnog razvoja iz mjere 6, danas ne bih b...