AgroKlub.com

\

Kolumna

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Kolumna » Plan otplate kredita za farmu muznih krava: glupost ili prijevara?

Plan otplate kredita za farmu muznih krava: glupost ili prijevara?

Stočarstvo

Plan otplate kredita za farmu muznih krava: glupost ili prijevara?

Datum: 13.11.2011. |

14

Kategorija:

Kolumna

Brojne nelogičnosti Plana otplate kredita za farmu muznih krava

Prije nekoliko dana imao sam čast i dužnost izraditi vještačenje Plana otplate kredita za farmu muznih krava, naručen od HBOR-a u cilju dobivanja kredita za izgradnju farme sa 54 muzne krave.

Uvidom u spis razvidno je kako je vlasniku, putem kreditnih linija HBOR-a, odobren kredit u iznosu od 2.500.000,00 (slovima: dva milijuna i pet stotina tisuća kuna) kuna (!!) za izgradnju farme muznih krava u slobodnom držanju na rešetkastom podu sa slijedećim prostorima:

  1. izmuzište tipa "riblja kost" sa ukupno 6 muznih jedinica;
  2. hranidbeni hodnik;
  3. ležište sa 54 mjesta;
  4. sanitarni čvor;
  5. prostorija za veterinara;
  6. prostor za prikupljanje i skladištenje mlijeka.

Ukupna investicija sa nabavkom 54 junice simentalske pasmine procijenjena je na gore navedeni iznos. HBOR je Plan otplate kredita prihvatio, blagoslovio i odobrio investiciju!
U kratko i u grubo prepričan Plan otplate kredita (stavka prihodi) na godišnjoj razini glasi:

1. prihod od predanog mlijeka

  • 54 grla x 300 dana x 25 kg x 2.60 kune = 1.053.000,00 kuna

2. prihod od prodane utovljene junadi

  • 27 muške junadi x 350 kg x 12 kuna = 115.000,00 kuna

3. prihod od prodanih gravidnih junica

  • 27 junica x 15.000 kuna = 405.000,00 kuna

Ukupno prihodi = 1.573.000,00 kuna

Plan otplate kredita čitao sam doslovce četiri puta kako bih se uvjerio da je ono što sam pročitao istina, da mi se ne priviđa, da nisam skrenuo umom i da još uvijek prepoznajem sva slova i brojke.

Naravno da sam u Mišljenju iznio sve neistine, doduše ne na način kako ću ih iznijeti ovdje budući da se ipak radi o službenoj ispravi, ali sam ipak rekao ono što se ima reći.

Svakom je stočaru jasno kao dan kako je nemoguće posjedovati 54 junice koje će u prosjeku dati 25 kilograma mlijeka tijekom 300 dana u godini. To bi značilo da bi baš sve u naponu laktacije trebale dojiti oko 40 kilograma mlijeka, a potom smanjiti proizvodnju na najmanje 20 kilograma, a što je fiziološki nemoguće. Pored toga, životinje bi trebale davati barem 30 kilograma mlijeka dnevno tijekom cijelih 300 dana laktacije ukoliko u obzir uzmemo normalnu pojavu upale vimena kada je mlijeko potrebno neškodljivo ukloniti i određena je karenca za predaju mlijeka. Što je sa kolostrumom i mlijekom za napajanje teladi, barem one ženske i barem tijekom prva tri tjedna života? Sada bi životinje trebale davati barem 45 kilograma mlijeka tijekom četiri mjeseca vrhunca laktacije. Nadalje, u obzir nije uzeta niti uobičajena zabrana predaje mlijeka zbog primjene antibiotika u cilju liječenja drugih bolesti (bolesti papaka, upale pluća...), a što nas dovodi do proizvodnje od oko 50 kilograma mlijeka tijekom najmanje 90 dana i najmanje proizvodnje od oko 25 kilograma tijekom preostala tri do četiri mjeseca. To bi značilo da na farmi posjedujemo same bikovske majke, krave vrhunske genetike koje vrijede barem 20.000 € po grlu. A što ukoliko nam jedno grlo tijekom jedne godine ugine? Na broj od 54 junice, uzevši u obzir način držanja i hranidbe, opasnost pri porodu i moguće bolesti, uginuće jedne junice baš i ne bi bilo neko čudo, čak bih se usudio izjaviti kako je to činjenica koju treba i očekivati te je uzeti pod normalnu pojavu. No kako ne bih baš tjerao mak na konac, prestat ću nabrajati sve druge moguće nezgode koje utječu na proizvodnju mlijeka te samo ustvrditi kako je nemoguće ostvariti prosječnu proizvodnju baš sviju krava na farmi simentalskih goveda od 25 kilograma tijekom 300 dana, odnosno nemoguća je predaja 7.500 kilograma mlijeka po grlu godišnje (predaja, ne proizvodnja!!).

Planom otplate predviđeno je kako će 54 junice dati 27 muške i 27 ženske teladi! Kakva genijalna misao i još genijalniji izračun. Ma žarko bih želio upoznati i stisnuti ruku veličanstvenom umu koji je uspio izvršiti tako precizan i savršen izračun! Vjerojatno je pri izračunu koristio integralne logaritamske jednadžbe i komplicirane softverske programe prilagođene mliječnoj proizvodnji. Ja pak tvrdim kako je malo vjerojatno kako će krave oteliti točno pola muške i pola ženske teladi (pada mi na pamet misao: A što bi bilo da na farmi ima 55 krava - kakav bi tada izračun bio?). No, naš genijalac nije uzeo u obzir kako će neke krave imati problema sa steonošću i koncepcijom. Normalno je za očekivati kako će u nekih krava (barem nekoliko njih) međutelidbeno razdoblje biti i 200 dana. Normalno je za očekivati kako će barem jedna krava pobaciti. Normalno je za očekivati kako će barem jedna krava oteliti mrtvo tele. Normalno je za očekivati kako će barem jedno tele uginuti unutar prvih nekoliko dana po porodu. Normalno je za očekivati kako barem jedno tele neće biti sposobno za dalji rasplod. Normalno je za očekivati kako barem jedno muško tele neće biti sposobno za dalji tov. Nabrajati bih mogao u još nekoliko redaka ali vjerujem kako je i ovo dovoljno da se shvati smisao.

Planom otplate kredita predviđena je prodaja 27 utovljene muške junadi, prosječne težine 350 kilograma žive vage. Moram priznati kako sada više nisam mogao odoljeti i počeo sam se od srca smijati - istina nije komično već tragično, no nisam si mogao pomoći. Shvaćate li razlog mog smijeha? Ne? Pa pročitajte prostore u farmi! Nema prostorije za tov junadi! Doduše, nema ni rodilišta, ni prostora za rođenu telad ni brojnih drugih neophodnih prostora, ali, kako netko može predvidjeti prodaju utovljene junadi bez prostora u kojem bi netko tovio junad. Doduše, oko farme je posađeno nekoliko šljiva pa mi pada na pamet kako je Planom otplate kredita predviđeno da junad u tovu bude vezana za šljive, ali mi je to nekako nategnuta teza te sam od nje odustao. Nadalje, ukoliko netko želi cjepidlačiti, može postaviti pitanje: Hoće li barem jedno june slomiti nogu, uginuti od nadma ili upale pluća... prije nego li dosegne težinu od 350 kilograma? No nismo cjepidlake pa nećemo baš ići u sitnice već ćemo se zadovoljiti jednim pitanjem: Pa gdje će, pobogu, vlasnik toviti junad?

Planom otplate kredita predviđena je i prodaja 27 gravidnih junica godišnje. Pa hoće li sva oteljena ženska telad (i hoće li ih biti baš 27??) biti sposobna za rasplod. Što se događa ukoliko krava oteli dvojke različita spola? Što se događa ukoliko se utvrdi da neko od teladi ima teške deformacije spolnog sustava ili je tjelesno nesposobno za rasplod? Hoće li barem jedno žensko tele uginuti prije nego li bude prodano kao visoko gravidna junica. No, najvažnije pitanje glasi: A gdje će boraviti junice za prodaju kada na farmi postoji 54 ležišta za krave i 54 hranilišta? Možda one šljive oko farme, ali dovraga, ni njih sada više nema dovoljno....

No, u Planu otplate kredita postoji i stavka rashodi. Posebice me je oduševila stavka Veterinarski troškovi - troškovi reprodukcije. Naime, prvo umjetno osjemenjivanje na tome području košta 300 kuna. Planom otplate kredita troškovi predviđeni za veterinarske usluge reprodukcije iznose 300 kuna po kravi godišnje ili na godišnjoj razini:

  • 300 x 54 = 16.200,00 kuna!

Vrlo precizno, jasno i glasno. Ne može točnije i jednostavnije. Zadivljujući izračun kojem je očito posvećeno mnogo znanja, vremena i pažljiva računanja duboko u noć!

Pa gdje žive taj stočar i taj veterinar kojima sve krave ostaju steone od prvog, jednog i jedinog osjemenjivanja. Gdje žive te krave od kojih niti jedna neće oboljeti od upale maternice (Endometritisa), jednog od stanja smanjene plodnosti (Cistična bolest jajnika, odgođena ovulacija i da dalje ne nabrajam stručne dijagnoze i ne zamaram čitatelje). Što je sa pregledom krava na steonost? Da li je naš genijalac predvidio kako to veterinari rade besplatno ili to ne treba činiti. Da li je liječenje životinja od stanja smanjene plodnosti nepotrebno činiti ili i to veterinari rade besplatno? Što je sa pregonima? Ili ih nema ili i to veterinari trebaju raditi besplatno. Jedino ako one šljive u dvorištu ujedno nisu i lijek protiv neplodnosti...

U vještačenju nisam mogao, ali ovdje hoću: Od srca predlažem da onog tko je izradio predmetni Plan otplate kredita objesimo za noge za jednu od onih šljiva u dvorištu. Ostalima za primjer. Neka se malo provjetri, a možda mu i u mozak dopre ponešto krvi.

Autor: Robert Zobel, dr.vet.med.

Broj pregleda članka: 5915; Uspješnost članka: 371.75

Tagovi: Financiranje, Dokumentacija, Kreditiranje, Robert Zobel

Ključne riječi članka: plan, otplate, kredita, za, farmu, muznih, krava, glupost, ili, prijevara, barem, kredita, otplate, kilograma, mlijeka, krava, tijekom, krave, očekivati, normalno, baš, jedno, junice, planom, ukoliko, junadi, farmi, nekoliko, farme, upale, obzir, muznih, izračun, nisam, muške, teladi, mogao, junica, netko, troškovi, veterinari, besplatno, šljive, junad, uginuti, rasplod, prostora, jedna, proizvodnju, četiri, još, utovljene, prihod, prije, stavka, doduše, nemoguće, ženske, bolesti, najmanje, trebale, laktacije, godišnje, otplate kredita, očekivati kako, kilograma mlijeka, barem jedno, plan otplate, planom otplate, mlijeka tijekom, muznih krava, plan otplate kredita, planom otplate kredita, kilograma mlijeka tijekom, stanja smanjene plodnosti, otplate kredita predviđena, barem jedna krava, farmu muznih krava, trebale davati barem, kako barem jedno

Komentiraj
Vaši komentari - Plan otplate kredita za farmu muznih krava: glupost ili prijevara?

pege25

pege25, 12.01.2014.

Svima koju su dizali tada kredite za izgradnu farmi a i danas pašu na početku ovakvi izračuni ...jer da su u protivnom istiniti ili drugačiji onda nitko ne bih dobio kredit ...ovo je možda malo pretjerana kalkulacija ali velim samo malo tj nije ni daleko od stvarnosti jer su ovdje koliko sam vidio uvedeni samo prihodi od uzgoja a kad tome dodamo poticaje i razne premije koje stočar dobiva prihodi godišnje na ovoj razini su približni ako ne isti ovom izračunu ili?

Recimo da ti godišnji poticaji i premije pokriju ta odstupanja tj troškove koje navodi ovaj gospodin vet...koji su neminovni u takvoj proizvodnji ...tako da u broju muško ženske teladi možda u prosjeku do kraja otplate kredita i bude takav omjer ...jel moguće ...?? ,pa dio poticaja i premije neka pokriju sve troškove godišnje troškove lječenja...jel moguće??? ..i na broj uginulih teladi ili krava .

Tako da ako vidimo da farma stoji 2,5 mil kuna a da s tih 54 muzne krave i s tim telićima prihod godišnje je ajmo reći sam 1 mil kuna neka bude eto i manji ...o čemu mi onda ovdje pričamo ...o kakvoj nelogičnosti i kakvoj neisplativosti u stočarstvu .

Tako da smanjio sam ovaj gore navedeni izračun na godišnjoj razini za gotovo 600 tis kuna i moguća ostupanja i nepredviđene situacije u proizvodni koje je naveo veterinar sam sanirao s poticajima i premijama koje dobije na ovih 54 krave koji vjerujte nisu pile tada niti su danas male ...da kasne to da ali ipak se dobiju ..tako da s ovih skresanih s moje strane a i realnim 1 mil godišnjih prihoda ti možeš bez brige servisirati kredit od 2,5 mil kuna ...e da zaboravio sa da su kod podizanja farmi isti i dobila kapitalna ulaganja od 25 tako da je kredit bezkamatan ako neko se bude slučajno za to hvatao u demantiranju mog izvještaja o ovoj temi.
A bilo je i mogučnosti počeka pri otplati kredita od 2 godine i opet je bilo specijalaca koji uz to sve nisu mogli ...ma o čemu mi pričamo ...problem tih propalih stočara je što su se pare trošile više nego što se stvaralo ,krediti se nisu plačali na vrijeme nego su pare ošle negdje drugdje ...neko mna ljubavnice neko na apartmane neko na nove đipove i sl...znam par stočara koji i dan danas lijepo žive od stočarstva ..ali ti ljudi znaju s novcima za razliku od ovih koji ni s 1 min kuna godišnje ne znaju da prežive i plačaju svoje obaveze..takvi ni ne zaslužuju da se zovu seljakom ili?

Eto toliko ukratko od mene i o mišljenu na ovu temu ...je sara ali pošto ja sad pravim novu farmu s 20 muznih krava i kad sam uzeo sve u obzir vidim da se da tu dobra para zaraditi naravno ako si skroman i pametan ko što sam sam ...he

Lp od reportera s terena pege25 i to čitanja

+4

mr luther

mr luther, 30.07.2013.

nudimo kredite zajamčena kako bi vam pomoći riješiti sve svoje kredite problema, mi smo odobren od strane vlade i spremni ponuditi kredite za građane, bez daljnjeg gubljenja vremena, kontaktirajte nas putem e-pošte, kao johnlutherloanfirm@gmail.com
, tako da možemo nastaviti na prijenos.
pozdrav
Luther mr.

-2

mr luther

mr luther, 30.07.2013.

nudimo kredite zajamčena kako bi vam pomoći riješiti sve svoje kredite problema, mi smo odobren od strane vlade i spremni ponuditi kredite za građane, bez daljnjeg gubljenja vremena, kontaktirajte nas putem e-pošte, kao johnlutherloanfirm@gmail.com
, tako da možemo nastaviti na prijenos.
pozdrav
Luther mr.

-1

Ivan

Ivan, 14.02.2013.

Poštovani,

slažem se da je osoba koja je izradila navedeni plan u značajnom broju postavki pogriješila, ali.....

Morate uzeti u obzir kako je riječ o projekciji koja nikad ne može pokazati stvarno stanje u životu. Dakle da li ce dosita biti 50 - 50 muskih ili zenskih telica ? Sigurno nece! Ali kako bi vi napravili projekciju koliko ce biti jednih i drugih trlica nor. 2016. Dakle morate uzeti neki omjer. Dali je to 50-50 ili 60-40 ili neki treci to je sada naravno pitanje. S druge strane u potpunosti se slazem sto se tice ukupnog broja telica. Ja u takve projekte stavljam da ce otprilike 75 muznih krava u godini oteliti tele.

Sto se tice proizvodnje mlijeka 25 litara tijekom 300 dana laktacije je doosta malo previse ali ako pogledate kalkulacije koje je izradila HZPSS u 2010. vidjeti cete da se za holdtein procjenjuje oko 7.000 litara godisnje.

Moram priznati da sam ja sreo malo investiotra koji su dosli i rekli ajde da napravimo poslovni plan da vidimo dali moja ideja "prolazi". Vecina dodje i trazi plan za banku kojega niti ne
procitaju. To naravno nije opravdanje za pisanje gluposti u poslovnom planu, ali pokazuje stav investitora prema procesu izrade istog.

Molim Vase misljenje.

Ivan

+3

Robert Zobel

Robert Zobel, 06.02.2013.

Gospodine Branko,
Vi postavljate pitanje, otprilike, poput: Koliko košta jedno auto. Ne treba biti baš super, treba mi samo do posla i natrag !
Ovdje je važno odgovoriti: imate li zemljište sa infrastrukturom? Kakav tip držanja krava zamišljate (slobodan način ili na vezu? Tko će staju graditi; Vi osobno ili građevinska tvrtka? Posjedujete li vlastita sredstva ili se namjeravate kreditno zadužiti? Koju pasminu krava namjeravate držati? Pitanja ima još, ali mi se bolje obratitie izravno na mail: zobel.robert@gmail.com ili mobitel 091 3021968.
Pozdrav,
Robert

+3

Rusoko Branko

Rusoko Branko, 07.01.2013.

Pozdrav gospodine Roberte,

čitao sam Vaš članak i obzirom da imam određene interese za proizvodnju mlijeke, odnosno farme muznih krava zanima me otprilike koliko bi iznosili sveukupni troškovi za farmu od nekih 100 grla, ali pod uvjetom da krećem sa apsolutne nule, tj. da ne posjedujem ništa niti od zemljišta niti od infrastrukture. Zanimaja me okvirno cifra (nekakva procjena), nije mi bitna neka velika točnost.

Unaprijed hvala.

Branko Rusoko

+2

Robert Zobel

Robert Zobel, 28.11.2011.

Pa nećemo o tome javno! Nećemo im valjda još i reklamu raditi?! Uostalom, zar je taj podatak uopće bitan u cijeloj priči?
Važno je jedino da je taj i takav projekt odobren od državnog aparata i HBOR-a, zar ne?

+2

valentin likosar

valentin likosar, 27.11.2011.

I koja je institucija napravila tehnološki dio tog projekta?

+2

Robert Zobel

Robert Zobel, 24.11.2011.

@ vjenceslav.M.
Dragi gospodine, pa zašto se ne udružite i ustanete tužbom protiv HBOR-a i osobe koja je izradila poslovni plan?
Vrlo rado ću Vam sve savjete i usluge pružiti besplatno!!
Ukoliko imate volje i želje za malo borbe protiv vjetrenjača (po meni možete izgubiti samo oko 3000 kuna sudskih troškova) javite mi se na mail...
Robert Zobel

+2

Vjenceslav M.

Vjenceslav M., 23.11.2011.

Pštovani g.dr. Zobel Čitajuči vaš osvrt na poslovni plan proživljavam vlastiti slučaj samo kod mene ima 100 krmača i svaka daj 26 odojaka i svaki odojak se proda za 450 kn+ pdv i naravno nema prostora za uzgoj nazimica nema skladišta hrane . Nema niti subvencije niti bilo kakve pomoći ali zato je kamata 10,75 posto i kapitalna ulaganja kasne 3 godine i odluka je na investiciju od 900,000,00 kn pravo na 200.000,00 kn "a što je 40 posto od investicije". Poslovni plan je isto izradila "agencija" potpisala službenica i iz susjednog ureda posudila žig i lupila ga na zadnju stranicu.

+2

Jasminka Vešligaj

Jasminka Vešligaj, 15.11.2011.

Poštovanje dr.vet.med.gosp. Zobelu i svaka pohvala što sam barem na ovaj način saznala da ipak postoje razumni ljudi kao Vi pa čitate te sve planove i projekte koji dođu na potpis. Drago mi je da postoji netko tko će ukazati i na probleme koji se događaju na svim našim farmama. Žalosno je što je i dotični gospodin koji traži kredit pristao na takav Plan otplate kredita jer ga je nemoguće ostvariti. On sam doslovno i svjesno zabija sebi nož u leđa, jer pristaje na nešto neostvarivo u stvarnosti, a za koju godinu će izići na cestu sa traktorom i žaliti se na državu jer on više ne može otplaćivati takav ogroman kredit. Niti HBOR niti banku neće tada biti briga da li on na svom gospodarstvu može ostvariti tako savršeni prihod, koji je prikazao u Planu. Vezano za komentar gospođe Danijele, suprug i ja smo došli na selo sa fakultetima i primili se posla, osposobili sve stare gospodarske zgrade za početak funkcioniranja naše farme. Napravili hrpu projekata za kreditne linije. HBOR-u su naši realni traženi iznosi kredita bili "premali", nismo im bili interesantni da bi nas pratili. I znate što još, plan otplate kredita sa svim faktorima rizika koji bi mogli utjecati na redovnu otplatu, što sam sama napravila kao dipl.oec, i plan proizvodnje i širenja farme što ga je suprug napravio kao agronom nisu bili dovoljni i uvjerljivi. Ali zato, kada nam je projekat za kredit i Ministarstva radila "agencija" za takve djelatnosti i ubacila naše podatke u tabele, isfrizirala ih i potpisala jedna obična referentica na šalteru, tada je to dobilo na snazi i takav kredit prolazi- TO JE ŽALOSNO u našoj prelijepoj domovini. Žalosno je što nas naša birokracija vuće za nos, što ne izlazi iz svojih fotelja da vidi stanje na terenu i zato još jedanput svaka pohvala dr. Zobelu na realnom iznošenju svih pratećih problema na jednom gospodarstvu.

+1

Marijan Pavliša

Marijan Pavliša, 14.11.2011.

Gospodo pitam gdje je struja, voda. Najbitnije je da postoji prostorija za veterinara. Beš junice.

+2

danijela

danijela, 14.11.2011.

Svaka čast dr. vet. med. Robertu Zobelu na ovakvom zdušnom razmatranju planova u našoj dragoj poljoprivredi . Žalosno što kod nas planove za otplatu kredita rade oni koji misle da krava doji ako ju pumpaš za rep i cure kune umijesto mlijeka , samo savršenstvo , pa nama na selu je idila koje bi si svako ne poželio jer vas pitam kad je tko došao iz grada na selo ( čast izuzetcima) u idilu bez problema. Po ovom planu potpisana je smrtna presuda onom čiji je prije nego je uopće ikud krenuo!
Gosp. Zobel žalosno je što nas ne vode i neusmjeravaju pametni ljudi kao vi, bilo bi nam i u ovoj krizi puno lakše sa ljudima koji imaju sa čim razmišljat.

+2

Vedran Stapić

Vedran Stapić, 13.11.2011.

To je tako kada živimo u društvu u kojem je birokracija sama sebi svrha, pa prema tome ja bi objesio onog koji je dao novac na osnovu takvog plana, a sada očekuje da mu se novac lagano vraća s kamatama.

Kad bi birokracija imala radila ono što je svrha, onda ne bismo imali ovakve slučajeve ... da je jadnik zaronio i vuče se po sudovima jer nije znao što radi, a oko njega su brojni uzeli pare; počevši od ovog što mu je sastavio poslovni plan.

+1

AgroKlub pretraga

Ključne riječi:

poredaj po:

 

Vaša pretraga obuhvaća 20062 članaka, 19268 slika i 1221 videa s AgroKlub.com.

     

Anketa

6

Jeste li zadovoljni najavljenim mjerama ministra Romića?

Da (45%)

Ne (55%)

Broj glasova: 345

Pregled svih anketa »

Komentiraj anketu »

Anketa

6

Jeste li zadovoljni najavljenim mjerama ministra Romića?

Pregled svih anketa »

Komentiraj anketu »